Hudutredning

Hudproblem är en av de vanligaste orsakerna till besök hos veterinär. Både hundar och katter  i olika åldrar drabbas. Hudsymptomen varierar mycket och kan bl.a. yttra sig som öronproblem, klåda, eksem, tassinfektioner, analsäcksproblem, håravfall mm.

Hudproblem är ofta komplexa och kan kräva noggrann utredning, med olika typer av provtagning för att kunna hitta diagnosen och därmed den bästa behandlingen. Utredningen kan t.ex innefatta parasitundersökning, odling av bakterier eller svamp, cytologisk/mikroskopisk undersökning eller hudbiopsier. Ibland kan lidandet inte botas helt, som t.ex vid allergi. Då kan man behöva sätta in flera olika åtgärder för att hjälpa hunden/katten till ett acceptabelt klådfritt liv. En sådan åtgärd kan vara hyposensibilisering med ett individspecifikt vaccin för att minska klådan, vilket vi kan hjälpa till med.

Generellt styrs vår behandling av den underliggande orsaken till problemet. Tillsammans med husse eller matte lägger vi upp en plan för utredning och behandling och vid återbesöket följer vi upp resultatet för våra patienter.

Uddevalla/Lysekil

0522-64 15 80

Uddevalla/Lysekil

070-247 41 79