Sjukvård

Vi utför medicinska utredningar, vaccinationer och besiktningar mm. Kliniken har även operationsal med narkos för mjukdelskirurgi, kastrationer och tandvård.

Vi erbjuder också ultraljud för bl. a. dräktighets undersökningar. På vår Lysekilsklinik finns spearat väntrum för katter och i vår verksamhet strävar vi efter att följa de internationella riktlinjer som gäller för ”cat friendly practice”.

I våra butiker säljer vi medicinska foder från Royal canin, Hills och andra produkter.

Till utrustningen hör eget laboratorium för blodanalyser och cytologisk diagnostik.

Uddevalla/Lysekil

0522-64 15 80

Uddevalla/Lysekil

070-247 41 79